Buďte s Golden Tats® oslnivá jako bohyně!

Každé platíčko Golden Tats® je pojmenované po jedné z řeckých či římských bohyň. Metalické tetování Vás nádherně vyzdobí a Vy tak zraky svého okolí budete magneticky přitahovat stejně jako ztělesněná božská múza. Věřte, že již samotné odlesky zlatého tetování budí pozornost. Navíc se Golden Tats na sluníčku a na světle blyští tak, že příjemně oslňuje zvědavé okolí.

A mezi jakými „božskými“ tetovačkami vybíráte?

Afrodita
Afrodita je řeckou bohyní lásky a krásy, často je vyobrazena s růží anebo jak vystupuje z mušle. Afrodita byla dcerou boha Dia a Diony a také manželka boha Héfaista. Měla hned několik dětí, jejichž otci však nebyl Héfaistos, ale několik jiných bohů – Áres, Hermés, Dionýsos a Poseidon.

Apaté
Apaté se podle bájí zrodila v noci, bez otce, své matce Nix – bohyni temné noci. Apathé měla velkou moc jak mezi lidmi, tak i mezi božstvem – proti bohyni klamu byli všichni bezmocní.

Artemis
Božská Artemis vystupuje jako vášnivá bohyně lovu a také měsíce. Poznáte ji podle jednoznačného vyobrazení – s toulcem na zádech, mnoha šípy v něm a někdy i s lukem. Artemida se narodila jako dvojče boha Apollóna. Podle bájí byla Artemis dcerou boha Dia a bohyně Léty.

Astraia
Tato bohyně vystupuje jako patronka ctnosti a spravedlnosti, se svým mužem Titánem Perseem splodila bohyni podsvětí – Hekaté.

Athéna
Athénu poznáte podle jejích vyobrazení coby bojovnice s přilbou, se štítem a kopím. Je považována za bohyni bojovnosti, spravedlnosti, ochránkyni práva, moudrosti, umění a také za ochránkyni mužů.

Aurora
Je římskou bohyní úsvitu a jitřních červánků, vystupuje jako obdoba řecké Éós.

Bona Dea
Bona Dea je zvláštní postavou římské mytologie (v řecké nevystupuje), neboť tuto postavu podle bájí uctívají pouze ženy jako „dobrou bohyni“.

Britomartis
Bohyně Britomartis se narodila jako jedna z mnoha Diových dcer a je považována za bohyni lovu a rybářů.

Clementia
Je římskou bohyní vlídnosti a laskavosti. Nevystupuje jako obdoba řecké bohyně.

Ceres
Bohyně Ceres je v římské mytologii obdobou řecké Démétér, je tedy patronkou úrody a ochranitelkou rolníků.

Démétér
Božská ochránkyně rolníku a patronkou úrody. Poznáte ji podle vyobrazení s košem nesoucím na hlavě anebo s věncem.

Diana
Diana je římskou obdobou bohyně Artemidy. Diana vystupuje jako vášnivá bohyně lovu a také měsíce.

Diké
Spravedlnost potřebuje mnoho patronů, proto i bohyně Diké je považována za další ochranitelku spravedlnosti mezi lidmi i bohy samotnými.

Éós
Bohyni Éós můžeme nazvat také jako Jitřenku – je totiž řeckou bohyní úsvitu a ranních červánků. V římské mytologii ji nalezneme jako bohyni Auroru.

Erinye
Erinye je jedna z nejstarších postav řecké mytologie – jako bohyně pomsty a kletby, která trestá posmrtně je starší než většina bohů Olympu.

Eris
Eris je temperamentní řecká bohyně, a sice bohyně sváru. Stejně jako Apaté je dcerou bohyně Noci (Nix)

Flóra
Flóra je římskou bohyní jara a rostlin.

Fortuna
Fortuna je postavou z římské mytologie, svůj řecký protějšek nemá. Je považována za bohyni štěstí.

Gaia
Jindy nazývána jako bohyně Země a matka zkrátka všeho. Zrodila se jako dcera Chaosu a je považována rovněž za bohyni plodnosti, mrtvých a matku Titánů. 

Galateia
Božská vládkyně moří Galateia se narodila jako dcera Nérea a Doris.

Harmonia
Bohyni Harmonii zplodili bůh války Áres a bohyně lásky Afrodíta. Harmonia se stala manželkou prvního thébského krále Kadma. Bohové ho proměnili v hada a Harmonia, jako věrná žena, jej následovala a nabyla rovněž hadí podoby.

Hébe
Nestárnoucí a vždy krásná, to je bohyně Hébe. Aby ne, když se jako dcera Diova a Héry zrodila coby bohyně mládí.

Hekaté
Bohyně mnoha tváří a podob – Hekaté je považována za bohyni strašidel a kouzel, dále za ochránkyni jezdců, rybářů a pastýřů.

Héra
Bohyně Héra je známa jako bohyně manželství, podle řecké mytologie je rovněž věrnou ochránkyní žen. Héra se narodila jako dcera Krona a Rheiy. Bývá rovněž považována za patronku samotného zrození.

Hestia
Bohyně Hestia je podle řecké mytologie ochranitelkou domácího krbu a ohně a také rodiny. Bývá považována za nejlaskavější z olympských bohů.

Honor
Římský bohyně cti. Svůj protějšek v řecké mytologii nemá.

Hóry
Vystupuje jako bohyně ročních období a pořádku jak v přírodě, tak ve společnosti. Zrodila se jako dcera Dia a Themis.

Juno
Juno je stejně jako v případě Venuše protějškem řecké mytologické postavy, a sice Héry. Juno je proto považována za bohyni manželství.

Minerva
Je římským protějškem bojovné Athény. Minerva je patronkou bojovnosti, spravedlnosti, ochránkyně práva, moudrosti a také umění.

Moneta
Moneta je postavou z římské mytologie nemající svůj odraz v řecké mytologii. Moneta je považována za bohyni peněz.

 Múzy

  • Kalliopé
  • Euterpé
  • Erató
  • Thaleia
  • Melpomené
  • Kleió
  • Úrania

Múzy jsou řeckou mytologií považovány za bohyně všech múzických umění. Zrodily se jako dcery nejvyššího boha – Dia a bohyně paměti – Mnémosyné. Podle starých Řeků jejich umělecký výkon (např. básně, tanec, hudba) nebyl dílem jejich, nýbrž dílem božské inspirace múzami.

Pomona
Bohyně Pomona je krásnou bohyní zahrad, ovocných zahrad a stromů. Svůj řecký protějšek nemá.

Psýché
Psýché byla původně člověkem – překrásnou královskou dcerou. Zeus jí však dal nesmrtelnost, neboť se provdala za boha Eróta.

Venuše
Bohyně Venuše je římskou obdobou řecké postavy Afrodity – římská mytologie totiž byla převzata z jiných národů, především řeckých a etruských. Venuše je bohyní lásky a krásy.